Vijesti

Sve najnovije iz naše agencije!
Provedba400x200 n

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Zašto provodimo praktični trening?

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila provedbe projekata koja se značajno razlikuju od pravila IPA programa te onih u programima Unije! Upravo o tim pravilima ovisi koliko će EU novca iskoristiti korisnici koji su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Od važnijih izmjena valja istaknuti:

 • Potpuno izmijenjene ugovore (opći i posebni uvjeti) i ugovorne obveze korisnika,
 • Izmjene u proceduri ugovaranja sredstava i rokovima ugovaranja,
 • Izmjene u trenutku početka provedbe projekata,
 • Nova pravila javne nabave i nove obrasce,
 • Nepravilnosti u provedbi projekata i finacijske korekcije, kao i
 • Potpuno drugačije procedure izvještavanja i novčanog tijeka u projektu.

Prema našem iskustvu, netom nakon potpisa ugovora, korisnici imaju najviše pitanja, počinju paničariti i brinu oko toga hoće li sve napraviti u zadanim rokovima. Tomu dodatno doprinosi i uspostavljanje režima provedbe kod posredničkog tijela razine dva (dalje: PT2) s kojim će korisnik komunicirati, zbog čega dolazi do kašnjenja u dostavi provedbenih paketa dokumentacije, a neke se provedbene radionice uopće ne održe. Sve to utječe na kašnjenje izvršenja brojnih ugovornih obveza korisnika, posebice u prvom kvartalu provedbe, a može imati i nepovoljan utjecaj na provedbu cijelog projekta. Umjesto da su zadovoljni što su osigurali sredstva za provedbu svojih projekata, korisnici osjećaju i misle da čine nešto krivo.

Upravo je zato sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima – jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj i jedan iz Europskog socijalnog fonda.


Što je cilj praktičnog treninga?

Praktični trening „Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova! Ima tri cilja kako slijedi:

1 PREGLED – Taksativno nabrojati i predstaviti polaznicima sve promjene u provedbi projekata koje su se dogodile prelaskom na Europske strukturne i investicijske fondove i opisati sve njihove ugovorne obveze.

2 PAPIROLOGIJA – Predstaviti i detaljno pojasniti novu dokumentaciju za provedbu projekata.

3 PRAKSA – Obučiti polaznike da praktično provode projekte na primjeru poduzetničkog projekta (Europski fond za regionalni razvoj) i primjeru tzv. soft projekta (Europski socijalni fond) kroz izradu svih ključnih provedbenih dokumenata i simulaciju svih postupaka.


Koji je sadržaj praktičnog treninga i metodologija provedbe?

Praktični trening traje dva dana od 9:30 – 16:30 sati s pauzama za kavu i ručak. Provodi se u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI nekoliko puta godišnje.

Teme koje obrađujemo praktičnim treningom kronološki su posložene tako da prate proces provedbe projekta od trenutka potpisa ugovora, čime polaznike stavljamo u situaciju u kojoj će se zaista i naći kada započnu provoditi svoje projekte, a izabrane su zato što predstavljaju najvažnije fokus točke u samoj provedbi projekata. To su:

TEMA 1 – Što nakon potpisa ugovora?
TEMA 2 – Kako provesti javnu nabavu i ne izgubiti novac?
TEMA 3 – Kako napisati izvještaj i što je s dotokom novca?
TEMA 4 – Kako provesti projekt prema planu i što ako trebam napraviti izmjenu?


Kome je namijenjen trening?

Trening je namijenjen širokom krugu polaznika, od početnika pa do postojećih korisnika sredstava iz fondova EU, koji žele naučiti kako praktično provesti projekte financirane iz strukturnih fondova, a posebice:

 • Početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe
 • Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte za najavljene natječaje ili onima koji su u fazi provedbe
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)
 • Jedinicama lokalne i područne samouprave koje žele pripremati i provoditi svoje projekte
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama

Tko će voditi trening?

Edukaciju vode gđa. Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI, jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata te gđa. Ivana Rukavina Halilagić, iz tvrtke EU PROJEKTI, zadužena za pripremu i provedbu projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave, kao i izvještavanje za klijente u okviru Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i drugih izvora.


Kolika je cijena treninga i što je u njega uključeno?

Cijena treninga iznosi 2.500,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje treninga uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona.


Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Veselimo se našem zajedničkom radu!


 Što drugi kažu o edukaciji?

Ovakav način pristupa „edukacije“ smatram da je vrlo produktivan jer se ostvaruje međusobna suradnja predavača i nas kao sudionika u tumačenju navedene edukacije. Organizacija je na vrlo zahtjevnom nivou provedena. Hvala!

Marijana Orlić Kustić, Komunalno društvo Pag

SASA5515x

Ariana Vela: “Plan za korištenje sredstava EU u 2017. bio je vrlo optimističan i nerealan!”

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dana 9. studenoga 2017.g. Ariana Vela, stručnjakinja za fondove EU i direktorica tvrtke “EU PROJEKTI” dala je opsežan komentar na stanje ugovaranja i isplate sredstava iz ESI fondova u Hrvatskoj.

Ariana Vela navodi da razlozi za manje ugovorena i isplaćena sredstava iz ESI fondova od planiranih proizlaze iz više faktora – od pripreme poziva, njihove objave i postupka dodjele bespovratnih sredstava koja često kasne do provedbe projekata u kojima probleme imaju i korisnici, čije aktivnosti kasne, ali i sustav koji ne može apsorbirati toliki broj izvještaja koje zaprima.

Također navodi: Plan za korištenje sredstava EU u 2017.g. bio je vrlo optimističan i nerealan. Nažalost, u više sam navrata upozoravala institucije da će se dogoditi uska grla i u provedbi, ali čini se da one ne razmišljaju dugoročno, nego probleme počnu rješavati kad voda dođe do grla. Rezultat toga je situacija koju imamo danas, a to je da smo ugovorili i isplatili znatno manje sredstava EU nego što smo trebali.

Ističe i još jedan važan element zbog kojeg je EU financiranje u Hrvatskoj problematično, a to je izostanak sankcija za institucije. – Paradoksalno je da se korisnike kažnjava za svaku pogrešku, čak i one minimalne, dok s druge strane sustavi kasne s objavama poziva, obradom prijava, izvještajima i nikome ništa. Kad uvedemo sustav u kojemu će svatko zaista biti odgovoran za svoj posao i kada se nekompetencije sustava neće prevaljivati na leđa korisnika, moći ćemo reći da smo napravili korak naprijed. Upravo to bi trebao biti jedan segment reforme uprave i strukturnih promjena koje se od Hrvatske očekuju. Činjenica da je Hrvatska do ove godine koristila više izvora financiranja kroz više sustava omogućila je takvo ponašanje jer se o iskorištenosti sredstava izvještavalo tako da su se sve brojne alokacije iz različitih izvora zbrajale pa je javnost mogla dobiti dojam da je situacija znatno bolja u odnosu na stvarnu. Od 2017. zbog specifičnih pravila koja se odnose na EU financiranje, koristimo isključivo sredstva za razdoblje 2014. – 2020. i neće biti toliko prostora za kreativnost prilikom izvještavanja.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.

AUTOBUSIoo

EU PROJEKTI nastavljaju svoj uspješni niz – osigurana sredstva za projekt nabave 15 autobusa za ZET!

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

euprojekti

EU PROJEKTI nastavljaju svoj uspješni niz!

S ponosom objavljujemo da je 23. listopada 2017.g. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a”.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 42.480.634,50 kuna, dok su prihvatljivi izdatci 32.034.750,00 kuna i korisniku su financirani u 100% iznosu.

Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu javnog prijevoza građanima nabavom 15 novih autobusa koji će omogućiti povećanje udobnosti, smanjiti negativan utjecaj na okoliš, troškove održavanja vozila i broj nesreća u javnom prijevozu. Ciljana skupina projekta su korisnici javnog prijevoza na području Grada Zagreba. Razdoblje provedbe projekta je od 2016.g. – 2022.g.

Ovo je prvi veliki projekt ZET-a financiran sredstvima EU fondova, a EU PROJEKTI su izradili cijelu projektnu prijavu, pomogli u slaganju PSO ugovora te aktivno radili na tome da ZET ovaj grant zaista i dobije.

Powered by EU PROJEKTI!

400x200

Savjetovanje: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

20. listopada 2017.g. u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:00 sati

energ

Pozivamo vas na poludnevno savjetovanje o novootvorenom pozivu Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama KK.04.1.1.01. koje će se održati u petak, 20. listopada 2017. u trajanju 9:00 do 13:00 sati.

Cilj savjetovanja jest predstaviti pravila poziva te, u suradnji s potencijalnim prijaviteljima, provjeriti prihvatljivost njihovih projektnih ideja, kao i prikazati osnovne informacije o postupku pripreme i prijave projekata.

Raspored rada na savjetovanju je sljedeći:
09:00 – 10:00    Pravila poziva (pregled natječajne dokumentacije: Uputa za prijavitelje, obrasca i priloga)
10:00 – 13:00    Savjetovanje (upute za prijavu i pripremu dokumentacije, pitanje i odgovori)
Svaki sudionik savjetovanja dobit će upitnik za provjeru prihvatljivosti ulaganja i simulaciju bodovanja koji će ispuniti i temeljem kojega će se odrediti može li se prijaviti na poziv.

U nastavku donosimo detaljnije informacije o Pozivu.
Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Prihvatljivi prijavitelji su:
– mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda
– poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
– aktivnosti energetske obnove:
– energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
– energetska obnova zgrada
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 114.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosu 350.000,00 HRK, a najviši iznosi 20.000.000,00 HRK.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017.g., a krajnji rok prijave je 17. siječnja 2018.g.

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 200,00 Kn, a prijaviti se možete najkasnije do 18. listopada 2017.g. putem ove poveznice. Broj mjesta je ograničen.

Za one koji su zainteresirani za savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projektnih prijedloga, pripremili smo poseban paket usluga koji obuhvaća mogućnost dobivanja sljedećih usluga na jednom mjestu:
– usluge pripreme dokumentacije za poziv
– usluge provedbe projekta
– usluga projektiranja i savjetovanje u pribavljanju dozvola
– usluga revizije projekta

Ovakva ponuda osigurava izradu svih potrebnih dokumenata na jednom mjestu i od strane renomiranih stručnjaka koji brinu za vaš projekt te se međusobno koordiniraju.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj paket usluga, slobodno nas kontaktirajte putem adrese e-pošte info@eu-projekti.com ili telefonskim putem na broj 01 5534 878.

Veselimo se suradnji!

EU PROJEKTI

UEP_dan_otvorenih

Najava edukacija za studeni i prosinac 2017.g.

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dvodnevni praktični trening: Praktični koraci u pripremi studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
10. i 11. studenog 2017.g.

400x200Cilj treninga je pomoći polaznicima da pripreme najvažniji dokument potreban za prijavu infrastrukturnih i drugih većih projekata – studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi. Predstaviti sadržaj studije izvodljivosti te analize troškova i koristi kao ključnog dokumenta za pripremu projekata veće vrijednosti koji će se financirati iz EU fondova, kao i onih koji će se financirati iz drugih izvora, te na praktičnim primjerima i vježbama…

 Više…

Jednodnevna edukacija: EU fondovi i FIDIC modeli ugovora – Pravna podloga i studije slučaja
15. studenog 2017.g.

peljeski-mostGotovo 7 milijardi eura na raspolaganju je brojnim korisnicima koji, za potrebe provedbe projekata, kao temeljna pravila ugovaranja koriste FIDIC ugovore. FIDIC-ovi opći uvjeti ugovora predstavljaju najčešći prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se trenutačno koristi u Hrvatskoj, posebice u projektima financiranima iz fondova EU…

 Više…

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova
23. i 24. studenog 2017.g.

EDUKACIJ3Sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima…

 Više…

Upišite se na Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
11. – 15. prosinca 2017.g. 

UEP_dan_otvorenih123Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave….

 Više…

EU PROJEKTI

Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, vl. Ariana Vela

A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs