EU projekti tražilica

Pretražujemo natječaje i identificiramo izvore financiranja za naše klijente u skladu s njihovim potrebama. Upravo zato smo osmislili posebnu uslugu pod nazivom „EU PROJEKTI TRAŽILICA“.

Brinemo o vašim projektima i za njih pretražujemo natječaje! Sastavljamo izvještaje i dogovaramo se o tome na koji se natječaj prijaviti!

Kako vam može pomoći

NAMJENJENA JE širokom spektru organizacija iz svih sektora koji žele pronaći odgovarajući natječaj na koji bi prijavili svoje projekte, a posebice:

 • Malim, srednjim i velikim poduzećima koja planiraju pripremati projekte u budućnosti;
 • Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i tvrtkama u njihovom vlasništvu;
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije;
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije; te
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama.
PREDNOSTI je mnogo, a za vas smo izdvojili njih nekoliko:

 • Svakodnevno pretraživanje natječaja prema potrebama klijenta
 • Kontinuirana briga o projektnim potrebama klijenta
 • Stručna pomoć prilikom identifikacije strateških projekata
 • Dostava pojašnjenja iz pojedinog natječaja i savjetovanje klijenta
 • Stručna pomoć prilikom donošenja odluke o prijavi na natječaj
 • Ne postoji mogućnost da ne budete informirani o natječaju koji vam je važan

Klijenti za koje smo vršili analizu i koji koriste tražilicu:

Želite koristiti EU PROJEKTI TRAŽILICU?

Javite nam se klikom na ovaj link ili putem e-maila!