Category Archives: Naslovna

Provedba400x200 n

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Zašto provodimo praktični trening?

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila provedbe projekata koja se značajno razlikuju od pravila IPA programa te onih u programima Unije! Upravo o tim pravilima ovisi koliko će EU novca iskoristiti korisnici koji su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Od važnijih izmjena valja istaknuti:

 • Potpuno izmijenjene ugovore (opći i posebni uvjeti) i ugovorne obveze korisnika,
 • Izmjene u proceduri ugovaranja sredstava i rokovima ugovaranja,
 • Izmjene u trenutku početka provedbe projekata,
 • Nova pravila javne nabave i nove obrasce,
 • Nepravilnosti u provedbi projekata i finacijske korekcije, kao i
 • Potpuno drugačije procedure izvještavanja i novčanog tijeka u projektu.

Prema našem iskustvu, netom nakon potpisa ugovora, korisnici imaju najviše pitanja, počinju paničariti i brinu oko toga hoće li sve napraviti u zadanim rokovima. Tomu dodatno doprinosi i uspostavljanje režima provedbe kod posredničkog tijela razine dva (dalje: PT2) s kojim će korisnik komunicirati, zbog čega dolazi do kašnjenja u dostavi provedbenih paketa dokumentacije, a neke se provedbene radionice uopće ne održe. Sve to utječe na kašnjenje izvršenja brojnih ugovornih obveza korisnika, posebice u prvom kvartalu provedbe, a može imati i nepovoljan utjecaj na provedbu cijelog projekta. Umjesto da su zadovoljni što su osigurali sredstva za provedbu svojih projekata, korisnici osjećaju i misle da čine nešto krivo.

Upravo je zato sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima – jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj i jedan iz Europskog socijalnog fonda.


Što je cilj praktičnog treninga?

Praktični trening „Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova! Ima tri cilja kako slijedi:

1 PREGLED – Taksativno nabrojati i predstaviti polaznicima sve promjene u provedbi projekata koje su se dogodile prelaskom na Europske strukturne i investicijske fondove i opisati sve njihove ugovorne obveze.

2 PAPIROLOGIJA – Predstaviti i detaljno pojasniti novu dokumentaciju za provedbu projekata.

3 PRAKSA – Obučiti polaznike da praktično provode projekte na primjeru poduzetničkog projekta (Europski fond za regionalni razvoj) i primjeru tzv. soft projekta (Europski socijalni fond) kroz izradu svih ključnih provedbenih dokumenata i simulaciju svih postupaka.


Koji je sadržaj praktičnog treninga i metodologija provedbe?

Praktični trening traje dva dana od 9:30 – 16:30 sati s pauzama za kavu i ručak. Provodi se u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI nekoliko puta godišnje.

Teme koje obrađujemo praktičnim treningom kronološki su posložene tako da prate proces provedbe projekta od trenutka potpisa ugovora, čime polaznike stavljamo u situaciju u kojoj će se zaista i naći kada započnu provoditi svoje projekte, a izabrane su zato što predstavljaju najvažnije fokus točke u samoj provedbi projekata. To su:

TEMA 1 – Što nakon potpisa ugovora?
TEMA 2 – Kako provesti javnu nabavu i ne izgubiti novac?
TEMA 3 – Kako napisati izvještaj i što je s dotokom novca?
TEMA 4 – Kako provesti projekt prema planu i što ako trebam napraviti izmjenu?


Kome je namijenjen trening?

Trening je namijenjen širokom krugu polaznika, od početnika pa do postojećih korisnika sredstava iz fondova EU, koji žele naučiti kako praktično provesti projekte financirane iz strukturnih fondova, a posebice:

 • Početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe
 • Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte za najavljene natječaje ili onima koji su u fazi provedbe
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)
 • Jedinicama lokalne i područne samouprave koje žele pripremati i provoditi svoje projekte
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama

Tko će voditi trening?

Edukaciju vode gđa. Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI, jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata te gđa. Ivana Rukavina Halilagić, iz tvrtke EU PROJEKTI, zadužena za pripremu i provedbu projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave, kao i izvještavanje za klijente u okviru Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i drugih izvora.


Kolika je cijena treninga i što je u njega uključeno?

Cijena treninga iznosi 2.500,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje treninga uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona.


Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Veselimo se našem zajedničkom radu!


 Što drugi kažu o edukaciji?

Ovakav način pristupa „edukacije“ smatram da je vrlo produktivan jer se ostvaruje međusobna suradnja predavača i nas kao sudionika u tumačenju navedene edukacije. Organizacija je na vrlo zahtjevnom nivou provedena. Hvala!

Marijana Orlić Kustić, Komunalno društvo Pag

SASA5515x

Ariana Vela: “Plan za korištenje sredstava EU u 2017. bio je vrlo optimističan i nerealan!”

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dana 9. studenoga 2017.g. Ariana Vela, stručnjakinja za fondove EU i direktorica tvrtke “EU PROJEKTI” dala je opsežan komentar na stanje ugovaranja i isplate sredstava iz ESI fondova u Hrvatskoj.

Ariana Vela navodi da razlozi za manje ugovorena i isplaćena sredstava iz ESI fondova od planiranih proizlaze iz više faktora – od pripreme poziva, njihove objave i postupka dodjele bespovratnih sredstava koja često kasne do provedbe projekata u kojima probleme imaju i korisnici, čije aktivnosti kasne, ali i sustav koji ne može apsorbirati toliki broj izvještaja koje zaprima.

Također navodi: Plan za korištenje sredstava EU u 2017.g. bio je vrlo optimističan i nerealan. Nažalost, u više sam navrata upozoravala institucije da će se dogoditi uska grla i u provedbi, ali čini se da one ne razmišljaju dugoročno, nego probleme počnu rješavati kad voda dođe do grla. Rezultat toga je situacija koju imamo danas, a to je da smo ugovorili i isplatili znatno manje sredstava EU nego što smo trebali.

Ističe i još jedan važan element zbog kojeg je EU financiranje u Hrvatskoj problematično, a to je izostanak sankcija za institucije. – Paradoksalno je da se korisnike kažnjava za svaku pogrešku, čak i one minimalne, dok s druge strane sustavi kasne s objavama poziva, obradom prijava, izvještajima i nikome ništa. Kad uvedemo sustav u kojemu će svatko zaista biti odgovoran za svoj posao i kada se nekompetencije sustava neće prevaljivati na leđa korisnika, moći ćemo reći da smo napravili korak naprijed. Upravo to bi trebao biti jedan segment reforme uprave i strukturnih promjena koje se od Hrvatske očekuju. Činjenica da je Hrvatska do ove godine koristila više izvora financiranja kroz više sustava omogućila je takvo ponašanje jer se o iskorištenosti sredstava izvještavalo tako da su se sve brojne alokacije iz različitih izvora zbrajale pa je javnost mogla dobiti dojam da je situacija znatno bolja u odnosu na stvarnu. Od 2017. zbog specifičnih pravila koja se odnose na EU financiranje, koristimo isključivo sredstva za razdoblje 2014. – 2020. i neće biti toliko prostora za kreativnost prilikom izvještavanja.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.

AUTOBUSIoo

EU PROJEKTI nastavljaju svoj uspješni niz – osigurana sredstva za projekt nabave 15 autobusa za ZET!

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

euprojekti

EU PROJEKTI nastavljaju svoj uspješni niz!

S ponosom objavljujemo da je 23. listopada 2017.g. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a”.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 42.480.634,50 kuna, dok su prihvatljivi izdatci 32.034.750,00 kuna i korisniku su financirani u 100% iznosu.

Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu javnog prijevoza građanima nabavom 15 novih autobusa koji će omogućiti povećanje udobnosti, smanjiti negativan utjecaj na okoliš, troškove održavanja vozila i broj nesreća u javnom prijevozu. Ciljana skupina projekta su korisnici javnog prijevoza na području Grada Zagreba. Razdoblje provedbe projekta je od 2016.g. – 2022.g.

Ovo je prvi veliki projekt ZET-a financiran sredstvima EU fondova, a EU PROJEKTI su izradili cijelu projektnu prijavu, pomogli u slaganju PSO ugovora te aktivno radili na tome da ZET ovaj grant zaista i dobije.

Powered by EU PROJEKTI!

400x200

Savjetovanje: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

20. listopada 2017.g. u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:00 sati

energ

Pozivamo vas na poludnevno savjetovanje o novootvorenom pozivu Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama KK.04.1.1.01. koje će se održati u petak, 20. listopada 2017. u trajanju 9:00 do 13:00 sati.

Cilj savjetovanja jest predstaviti pravila poziva te, u suradnji s potencijalnim prijaviteljima, provjeriti prihvatljivost njihovih projektnih ideja, kao i prikazati osnovne informacije o postupku pripreme i prijave projekata.

Raspored rada na savjetovanju je sljedeći:
09:00 – 10:00    Pravila poziva (pregled natječajne dokumentacije: Uputa za prijavitelje, obrasca i priloga)
10:00 – 13:00    Savjetovanje (upute za prijavu i pripremu dokumentacije, pitanje i odgovori)
Svaki sudionik savjetovanja dobit će upitnik za provjeru prihvatljivosti ulaganja i simulaciju bodovanja koji će ispuniti i temeljem kojega će se odrediti može li se prijaviti na poziv.

U nastavku donosimo detaljnije informacije o Pozivu.
Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Prihvatljivi prijavitelji su:
– mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda
– poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
– aktivnosti energetske obnove:
– energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
– energetska obnova zgrada
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 114.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosu 350.000,00 HRK, a najviši iznosi 20.000.000,00 HRK.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017.g., a krajnji rok prijave je 17. siječnja 2018.g.

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 200,00 Kn, a prijaviti se možete najkasnije do 18. listopada 2017.g. putem ove poveznice. Broj mjesta je ograničen.

Za one koji su zainteresirani za savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projektnih prijedloga, pripremili smo poseban paket usluga koji obuhvaća mogućnost dobivanja sljedećih usluga na jednom mjestu:
– usluge pripreme dokumentacije za poziv
– usluge provedbe projekta
– usluga projektiranja i savjetovanje u pribavljanju dozvola
– usluga revizije projekta

Ovakva ponuda osigurava izradu svih potrebnih dokumenata na jednom mjestu i od strane renomiranih stručnjaka koji brinu za vaš projekt te se međusobno koordiniraju.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj paket usluga, slobodno nas kontaktirajte putem adrese e-pošte info@eu-projekti.com ili telefonskim putem na broj 01 5534 878.

Veselimo se suradnji!

EU PROJEKTI

UEP_dan_otvorenih

Najava edukacija za studeni i prosinac 2017.g.

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dvodnevni praktični trening: Praktični koraci u pripremi studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
10. i 11. studenog 2017.g.

400x200Cilj treninga je pomoći polaznicima da pripreme najvažniji dokument potreban za prijavu infrastrukturnih i drugih većih projekata – studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi. Predstaviti sadržaj studije izvodljivosti te analize troškova i koristi kao ključnog dokumenta za pripremu projekata veće vrijednosti koji će se financirati iz EU fondova, kao i onih koji će se financirati iz drugih izvora, te na praktičnim primjerima i vježbama…

 Više…

Jednodnevna edukacija: EU fondovi i FIDIC modeli ugovora – Pravna podloga i studije slučaja
15. studenog 2017.g.

peljeski-mostGotovo 7 milijardi eura na raspolaganju je brojnim korisnicima koji, za potrebe provedbe projekata, kao temeljna pravila ugovaranja koriste FIDIC ugovore. FIDIC-ovi opći uvjeti ugovora predstavljaju najčešći prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se trenutačno koristi u Hrvatskoj, posebice u projektima financiranima iz fondova EU…

 Više…

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova
23. i 24. studenog 2017.g.

EDUKACIJ3Sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima…

 Više…

Upišite se na Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
11. – 15. prosinca 2017.g. 

UEP_dan_otvorenih123Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave….

 Više…

1417329_18704808 400x200

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Predmet: dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika/šumovlasnika;
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi opći troškovi:

 • troškovi pripreme dokumentacije;
 • troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica;
 • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice);
 • ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno);
 • troškovi stručnog nadzora.

Prihvatljivi materijalni troškovi:

 • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.;
 • ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.;
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 37.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Najniža vrijednost potpore: 10.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 EUR

Krajnji rok prijave: 22. prosinca 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Cilj: podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge.

Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuju ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja.

Odobrenu institucionalnu podršku moguće je koristiti od 1. siječnja 2018.g.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije:
1. kategorija – podrška do 300.000,00 HRK, podnatječaj “Institucionalna podrška 17_4 -300″
2. kategorija – podrška do 200.000,00 HRK, podnatječaj “Institucionalna podrška 17_4 – 200″
3. kategorija – podrška do 50.000,00 HRK, podnatječaj “Institucionalne podrška 17_4 – 50″

Krajnji rok prijave: 15. rujna 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.g.

Predmet: dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Opći cilj: poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Posebni ciljevi:

 • unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda;
 • razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove;
 • primjerenija valorizacija resursa;
 • stvaranje nove atrakcijske osnove;
 • generiranje novih motiva dolaska;
 • ravnomjernija prostorna distribucija potražnje;
 • poticanje rasta turističke potrošnje;
 • povećanje zadovoljstva gostiju;
 • inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine;
 • upravljanje posjetiteljima.

Predmet sufinanciranja:

 • plaže;
 • centri za posjetitelje i interpretacijski centri;
 • javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Prihvatljivi prijavaitelji:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave – županije;
 • jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK

Plaže: Minimalni iznos potpore: 200.000,00 HRK

Plaže: Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 HRK

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri: Minimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri: Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 HRK

Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma: Minimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK

Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma: Maksimalni iznos potpore: 400.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 80%

Krajnji rok prijave: 15. rujna 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

Pitaj konzultanta

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE:
Tvrtka smo koja se bavi proizvodnjom raznih uređaja. Želimo povećati izvoz naših proizvoda te se zbog toga planiramo prijaviti na poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova. Molimo da nam odgovorite na sljedeća pitanja. Može li se u sklopu ovog Poziva obuhvatiti nastup na dva ili više sajmova u razdoblju provedbe projekta. Ukoliko je moguće sudjelovati na više sajmova molim da nam razjasnite napisano u Uputama, da izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan Republike Hrvatske dozvoljava troškove u iznosu do 15.200 HRK. Zanima nas da li je to maksimalni iznos za jedan sajam? S obzirom da planiramo ići na više sajmova, može li za svaki od njih napraviti promotivni materijal do tog iznosa? Jesu li prihvatljivi troškovi osiguravanja vize za inozemstvo?

ODGOVOR:
Prijavitelj može u sklopu ovog Poziva obuhvatiti nastup na više sajmova u razdoblju provedbe projekta ukoliko je riječ o nastupima na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji su isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de, te se održavaju u razdoblju provedbe projekta.

Iznos od 15.200 HRK je maksimalan iznos za cijelu prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Kod izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan Republike Hrvatske prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, leci) te grafički dizajn, prijevod, lektoriranje i tisak navedenog.

U nastavku navodimo kategorije izdataka koje se smatraju prihvatljivima u sklopu prihvatljivih aktivnosti:

 • nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja;
 • prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač – prihvatljivi su izdaci do ukupnog iznosa od 22.800,00 HRK;
 • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – aktivnosti pripravnosti i razvoja tržišta mogu biti podržane samo ako su jasno navedene u cjelokupnom planu razvoja tržišta koje obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK;
 • izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH;
 • sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH;
 • informiranje i vidljivost;
 • troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta (do navećeg iznosa 10.000,00 HRK).

Osiguravanje vize za inozemstvo nije prihvatljivi trošak. U nastavku navodimo neprihvatljive izdatke prema Uputama za prijavitelje:

 • nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak;
 • izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • kupnja opreme;
 • troškovi sitnog inventara;
 • kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;
 • operativni troškovi;
 • troškovi amortizacije;
 • kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu, najam ili prodaju;
 • doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje, potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti;
 • troškovi kupnje, zakupa i proizvodnje sajamske opreme;
 • troškovi hrane, pića i cateringa tokom trajanja međunarodnog sajma;
 • kamate na dug;
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene;
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • plaćanja bonusa zaposlenima;
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

29.06.2017. eu konferencija, foto sasa cetkovic

Velika akcija „Vjetar u leđa“! Ostvarite 50% popusta na školarinu za program Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Postanite voditelj pripreme i provedbe EU projekata uz 50% popusta na školarinu

29.06.2017. eu konferencija, foto sasa cetkovic

Republici Hrvatskoj, za razdoblje 2014. – 2020., na raspolaganju je 11,69 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Do sada je isplaćeno manje od 5% raspoloživih sredstava, a prema statistikama smo na začelju EU u povlačenju bespovratnih sredstava. Glavni razlog je manjak stručnog kadra za pripremu i provedbu EU projekata, što čini zanimanje konzultanta za EU fondove jednim od najtraženijih na tržištu rada.

Kako bi postali konkurentni na tržištu rada i doprinijeli većoj iskorištenosti EU fondova,  Učilište EU PROJEKTI daje vam vjetar u leđa posebnim popustom od 50% na ukupan iznos školarine za upis u program usavršavanja „Voditelj pripreme i provedbe EU PROJEKATA“.

Ukoliko ste nezaposleni, studenti ili polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ovo je izvrsna prilika za vas!

Pitate se zašto izabrati Učilište EU PROJEKTI?

1. Projekti su naš “Core business“!

Učilište EU PROJEKTI je osnovano je na temelju višegodišnjeg iskustva konzultantske tvrtke EU PROJEKTI, koja iza sebe ima više od 15 godina iskustva i portfelj projekata veći od 800 milijuna eura, više od 150 pripremljenih i provedenih projekata te više od 8000 polaznika edukacija. Jedina smo ustanova za obrazovanje odraslih koju vode uspješni konzultanti s višegodišnjim iskustvom!

2. Mentorstvo i rad 1-na-1

Ništa ne prepuštamo slučaju. Naši predavači vrhunski su stručnjaci u područja EU fondova, te osim stručnih znanja posjeduju i dugogodišnje iskustvo rada na projektima financiranih iz EU fondova. Programe obrazovanja  prolazit ćete uz mentorstvo jedne od najpoznatijih hrvatskih konzultantica za fondove EU, gđe. Ariane Vela i ostalih vrhunskih stručnjaka u području EU fondova.

3. Praksa u konzultantskoj tvrtki

Dvoje najboljih i najredovitijih polaznika u generaciji, dobit će priliku postati dio EU PROJEKTI tima i raditi na pravim, velikim projektima koji se trenutačno provode u RH. Tko ne bi htio steći dodatno iskustvo na konkretnim projektima?

4. Veća satnica

Naši obrazovni programi u prosjeku imaju veću satnicu od drugih sličnih programa. Svi programi sastoje se od teoretskog i većinom praktičnog djela. Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata.

5. UEP ALUMNI PROGRAM – Podrška i nakon završetka školovanja

Cijenimo naše polaznike i zato se trudimo nastaviti našu suradnju i pružiti sustav podrške i nakon završetka programa obrazovanja. Zbog toga smo osmislili UEP ALUMNI PROGRAM u sklopu kojeg organiziramo druženja, predavanja i konferencije koje su besplatne za sve naše bivše i sadašnje polaznike. U okviru ALUMNI PROGRAMA možete nas nazvati, poslati nam e-mail ili doći na konzultacije o projektima na kojima trenutačno radite. Ovo je samo mali dio onoga što čeka naše polaznike/ce, ostalo ćete saznati kada postanete članom/icom našeg PROGRAMA.

Detaljne informacije o programu i načinu upisa saznajte na sljedećoj poveznici, a ovdje možete vidjeti što su o nama rekli naši dosadašnji polaznici!

Kontaktirajte nas na broj telefona 01 5534 848, putem e-maila na info@uep.hr, putem internetske stranice www.uep.hr ili nas potražite na Facebooku pod nazivom Učilište EU PROJEKTI!

Veselimo se našem zajedničkom radu!

Vaš UEP tim

Ariana Vela-Komentar

Komentar Ariane Vela: Trebaju li poduzetnici strahovati za svoje projekte

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Uoči manifestacije pod nazivom „Tjedan EU fondova“ povećana je pažnja poduzetnika za pozivima koji su najavljeni za 2017.g., a poduzetnički je cilj dobro se informirati i na vrijeme započeti s pripremom projektnih prijedloga i popratne dokumentacije kako bi isti bili pravovremeno spremni za predaju na poziv.

Pritom se najviše ističu dva poziva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (u nastavku: OPKK) „Kompetentnost i razvoj MSP-a – Faza II“ i „Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu – Faza II“ koji obuhvaćaju pretežiti udio djelatnosti koje obavljaju mali i srednji poduzetnici izvan sfere ruralnoga razvoja i ribarstva (jer su potonji „pokriveni“ Programom ruralnog razvoja te Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo).

I dok je u danu namijenjenome Programu ruralnoga razvoja težište stavljeno upravo na mjere 4 i 6 iz nadolazećih poduzetničkih natječaja, u danu OPKK o dvama najvećim natječajima za poduzetnike izgleda neće biti riječi. Fokus je uglavnom usmjeren na financijske instrumente, što s obzirom na sadašnje stanje poduzetništva u Hrvatskoj i sredstvima koje imamo na raspolaganju jest donekle, ali ne i u potpunosti opravdan potez.

Naime, poznato je da će u novoj financijskoj perspektivi fokus Europske unije, kako god ona izgledala, biti na financijskim instrumentima. Drugim riječima, bespovratna sredstva zamijenit će se povoljnim kreditima i jamstvima pri čemu se Junkerov fond može koristiti kao približna slika toga kako bi cijela priča mogla izgledati. Točno je da korisnike iz svih sektora, a ne samo privatnoga, treba pripremiti na eventualnu promjenu paradigme EU financiranja, no 2017.g. nije godina u kojoj bi naš fokus trebao biti isključivo na tome, posebice uzevši u obzir da se je europska budućnost donekle neizvjesna zbog Brexita i jačanja političkih opcija koje u svojim programima sadrže i opcije dezintegracije EU, stoga se treba fokusirati i na iskorištavanje svih onih dobrobiti u kojima trenutačno možemo uživati, a to su bespovratna sredstva.

Poduzetnici, nažalost, imaju razloga za zabrinutost. Naime, već je sada jasno da postoje određene poteškoće u provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava njihovim projektima. Kasne E-impuls i „Kompetentnost i razvoj“, a rokovi dodjele produženi su s inicijalnih 90 na 180 dana (op.a. navodno se pokazalo da smanjenje sa 120 na 90 dana nije dalo učinka i da se rok opetovano probijao). Drugim riječima, poduzetnici već sad teško dolaze do bespovratnog EU novca, a o dva najavljena poziva još se uopće ne razgovara, što može sugerirati da ih možda u ovoj godini uopće neće biti ili da konačna odluka o tome još uvijek nije donesena (iako su najavljeni u indikativnom planu objave poziva).

Očigledno je da postoje i tenzije na razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta jer je prvo drugome uputilo dopis u kojemu su istaknuta sva kašnjenja i nečinjenja s kojima MRRFEU, kao Upravljačko tijelo za OPKK, nije zadovoljno, a sa svime je upoznat i premijer koji posljednjih dana aktivno sudjeluje u manifestacijama povezanima s ovom temom. Kako će ta priča završiti još uvijek nije poznato.

Što god se zbivalo, „Tjedan EU fondova“ bila je izvrsna prilika da se poduzetnicima objasni što mogu očekivati, posebice kada su u pitanju njima najvažniji i financijski najizdašniji pozivi, kao i da se objasne razlozi kašnjenja, navedu okvirni rokovi završetaka postupaka dodjele, što je za njihove projekte od vitalnoga značaja. Poduzetništvo se, naime, ne podupire riječima, nego djelima, a stalno imamo osjećaj da su djela upravo ono što stalno zakazuje u ovoj priči.

Umjesto toga, poduzetnici će moći slušati o tome kako da se zaduže i vrate posuđeni novac uz kamatu umjesto da im se dio novca osigura bespovratno barem dok ga još ima.

Autor: Ariana Vela

DSC_0055

Održali smo konferenciju “EU fondovi u 2017.g. – Iskorištenost sredstava i studije slučaja o pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata”

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

portalU četvrtak, 29. lipnja 2017.g. u Zagrebu je održana konferencija o fondovima EU pod nazivom „EU fondovi u 2017. godini – Iskorištenost sredstava i studije slučaja o pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata“.

Konferenciju je otvorio g. Željko Turk, predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i gradonačelnik Zaprešića, koji je pozdravio sve prisutne te ih uveo u samu temu konferencije.

Vlasnica Učilišta EU PROJEKTI, Ariana Vela obratila se sudionicima s pregledom iskorištenosti fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.  Predstavljeni podaci su vrlo loši, a iskorištenost je niska. Ukupna alokacija iznosi 11,8 mlrd EUR, od kojih je ugovoreno ukupno 2,4 mlrd EUR, a isplaćeno samo oko 579 mil EUR. Odnosno, do danas je ugovoreno 20% ukupne alokacije, a isplaćeno samo 4,86%.  Zabrinjavajući podatak je da do sada nema ugovorenih sredstava iz prioritetne osi 5 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te prioritetnih osi 2 i 6 Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. „Nužno je pokrenuti procedure za prioritetne osi i mjere koje do sada nisu pokazale rezultate, kao i kvalitetnije i redovito informiranje javnosti o iskorištenosti fondova EU“ zaključila je Ariana Vela. Na ovu temu se nadovezala i gđa. Martina Major, stručna suradnica u EU PROJEKTIMA, s predstavljanjem godišnjih indikativnih planova objava poziva iz EU fondova za sve operativne programe u 2017.g., uz analizu točnosti objava istih. Analiza je pokazala kako većina poziva kasni s objavom te su česte izmjene poziva i natječajne dokumentacije.

Posebnu pažnju publike privuklo je predstavljanje studija slučaja pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata. Predstavljanjem projekta „Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom“, tzv. Pelješki most, Ariana Vela je objasnila proceduru prijave te opisala suradnju koja se odvijala s Europskom komisijom te nacionalnim nadležnim tijelima. Primjer problema i poteškoća koje imaju poduzetnici u pripremi i provedbi EU projekata prikazala je Ivana Rukavina Halilagić, konzultantica tvrtke EU PROJEKTI. Izlaganje je popratila s nizom savjeta poduzetnicima za pripremu projekata te provedbu i komunikaciju s posredničkim tijelima 2. razine. Pročelnica Upravnog odjela za investicije i europske fondove grada Karlovca, gđa. Marina Grčić je predstavila vrlo značajan projekt za razvoj grada Karlovca, projekt Aquatica – slatkovodni akvarij Karlovac. Prikazane su brojne poteškoće s kojima se susretao projektni tim poput arhitektonskog rješenja, vremenskih nepogoda, nabave akvatičnih organizama, ali i samog uređenje prostora. Usporedno s navedenim provodile su se aktivnosti osnivanja javne ustanove, međusektorskog umrežavanja te druge čija je provedba dovela do danas visokog broja posjećenosti i zadovoljstva posjetioca.

Događaj je iskorišten za dodjelu diploma polaznicima Učilišta EU PROJEKTI koji su uspješno završili program obrazovanja za Voditelja pripreme i provedbe, a diplome su svečano uručili gđa. Ariana Vela, vlasnica Učilišta EU projekti i g. Matija Grofelnik, ravnatelj Učilišta EU PROJEKTI.

Konferenciju je organizirao konzorcij partnera: EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte – IRPEU,  Učilište EU PROJEKTI, ustanova za obrazovanje odraslih i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, a sudjelovalo je  90 osoba iz različitih sektora. Konferencija je sufinancirana iz proračuna grada Zagreba.

 

Pitaj konzultanta

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanje vezano uz poziv: Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE:
Molim informaciju kako dobiti EU bespovratna sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta (poslovne zgrade za prikupljanje, sortiranje, skladištenje neopasnog materijala izdvojenog iz otpada). Imam potvrđene građevinske projekte i zemljište u gospodarskoj zoni kupljeno za napisanu namjenu. Fizička sam osoba te me zanima da li bi trebao otvoriti obrt ili poduzeće ne bi li se projektna ideja realizirala. Projekt bi se nalazio u jednoj manjoj općini na sjeveru Hrvatske. Također koje bi se sve aktivnosti mogle sufinancirati kod projekta izgradnje reciklažnog dvorišta?

ODGOVOR:
Za sufinanciranje projekata reciklažnih dvorišta trenutačno je otvoren samo jedan poziv: Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03. Prihvatljivi prijavitelj su isključivo jedinice lokalne samouprave te zbog toga najbolje bi bilo kontaktirati lokalnu općinu ili grad te im predložiti ideju. Trenutačno ne postoji otvoren poziv, niti jedan u najavi, koji se odnosi na gradnju reciklažnog dvorišta, a za prihvatljive prijavitelje ima fizičke osobe ili mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju putem navedenog poziva su:
– Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
– Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
– Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
– Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
– Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
– Stručni nadzor građevinskih radova;
– Projektantski nadzor;
– Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
– Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
– Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.:
– Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 HRK, a najviši 4.500.000,00 HRK. Poziv će biti otvoren do 31. prosinca 2018.g.

Više o Pozivu saznajte ovdje.

SASA0222xs

Postani voditelj pripreme i provedbe EU projekata. Upisi u tijeku!

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Učilište EU PROJEKTI
Učilište EU PROJEKTI, prvo hrvatsko specijalizirano učilište za obrazovanje stručnjaka za EU fondove, ujedno i jedino na tržištu u organizaciji konzultantske kuće koja radi na projektima poput onoga za izgradnju Pelješkoga mosta, otvorilo je upise nove generacije polaznika i polaznica za voditelja pripreme i provedbe EU projekata.

Polaznici se mogu prijaviti u program za voditelja pripreme i provedbe EU projekata koji se provodi uz stručno vodstvo naših predavača i mentorice gđe. Ariane Vela, te uspješno završit svoje obrazovanje i steći prestižnu diplomu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Svaki polaznik dobiva na poklon knjigu o pripremi projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom “Menadžment ESI fondova – Priručnik o pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.”, autorice gđe. Ariane Vela.

Za dvoje najboljih i najredovitijih polaznika osigurali smo praksu u trajanju od dva mjeseca, u jednoj od najpoznatijih konzultantskih tvrtki u RH, EU PROJEKTIMA!

Programi Učilišta verificirani su od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te koncipirani na način da se uz neizostavni teoretski dio, velikim djelom oslanjaju na praksu.

Predavanja počinju u rujnu, a svoje mjesto u grupi možete rezervirati već sada, i to uz posebno kreirane cijene i popust od 10%.

„Osnovala sam Učilište EU PROJEKTI zato što u Hrvatskoj postoji velika potreba za stručnjacima koji se bave problematikom fondova EU, posebice zato što trenutačni kapaciteti onemogućuju iskorištavanje velikih iznosa koji su nam na raspolaganju. Naše 15-ogodišnje konzultantsko iskustvo i rad na projektima poput Pelješkoga mosta, kao i 8.000 osoba koje smo dosad educirali, dokaz su da znamo što radimo i da naši polaznici mogu očekivati konkretne rezultate u svom obrazovnom procesu!“ rekla je osnivačica UEP-a, gđa. Ariana Vela.

Informacije o upisima, i programima možete dobiti u Učilištu EU PROJEKTI putem telefona na broj 01 5534 878, putem adrese e-pošte info@uep.hr ili na internetskoj stranici www.uep.hr!

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Program
Prijavnica

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

shutterstock_67156639

Najava edukacija za travanj 2017. godine

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave. Učilište EU PROJEKTI je nositelj ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva…

Više…

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila provedbe projekata koja se značajno razlikuju od pravila IPA programa te onih u programima Unije! Upravo o tim pravilima ovisi koliko će EU novca iskoristiti korisnici koji su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava…

Više…

Postani voditelj pripreme i provedbe EU projekata. Upisi u tijeku!

Učilište EU PROJEKTI, prvo hrvatsko specijalizirano učilište za obrazovanje stručnjaka za EU fondove, ujedno i jedino na tržištu u organizaciji konzultantske kuće koja radi na projektima poput onoga za izgradnju Pelješkoga mosta, otvorilo je upise nove generacije polaznika i polaznica za voditelja pripreme i provedbe EU projekata. Polaznici se mogu prijaviti u program za voditelja pripreme i provedbe EU projekata koji se provodi uz stručno vodstvo naših predavača i mentorice gđe. Ariane Vela, te uspješno završit svoje obrazovanje i steći prestižnu diplomu…

Više…

Voditelj pripreme i provedbe infrastrukturnih i velikih projekata

Priprema ovakvih projekata sastoji se od više faza koje čini kompleksna projektna i studijska dokumentacija te rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, a sam proces provodi se od strane budućih korisnika sredstava, konzultanata i tijela javne vlasti koja izdaju potrebne dozvole. Cijene konzultantskih usluga mogu iznositi od nekoliko stotina tisuća do nekoliko milijuna kuna, a u Hrvatskoj je trenutačno izražen nedostatak stručnjaka u ovom specifičnom području…

Više…

400x200

Edukacija: Kako pripremiti projekt za mjeru 7, podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.?

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Cilj edukacije je polaznicima prikazati mogućnosti financiranja u okviru Mjere 7., podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnoga razvoja za RH 2014. – 2020. Tijekom edukacije polaznici će dobiti uvid u dokumentaciju potrebnu za pripremu Zahtjeva za potporu, te će se upoznati s obvezama koje će imati nakon sklapanja sporazuma o financiranju. Polaznicima ćemo dati konkretne savjete kako krenuti u razvoj njihovih projektnih ideja, ukazati im jesu li njihovi projekti prihvatljivi za prijavu, dati smjernice o tome kako se priprema projektna dokumentacija te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije.

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o dobivanju bespovratnih sredstava u sektoru ruralnog razvoja u okviru mjere 7., podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. prema sljedećoj metodologiji:
– Prikaz općih uvjeta, troškova i aktivnosti vezanih uz ulaganje
– Uvjeti prihvatljivosti – prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive aktivnosti i troškovi
– Intenzitet potpore – najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu
– Analiza dokumentacije potrebne za podnošenje Zahtjeva za potporu
– Prikaz kriterija odabira, postupka obrade i donošenja odluke o financiranju
– Obveze prijavitelja nakon sklapanja ugovora o financiranju
– Priprema zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma
– Praktični savjeti i iskustva iz dosad provedenih projekata, „Tips and Tricks“ za uspješan razvoj, pripremu i provedbu projekta
– Savjetovanje i analiza projektnih ideja polaznika

Edukacija je namijenjena:
– Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
– Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)
– Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u segmentu ruralnoga razvoja

Edukaciju će voditi Gđa. Ariana Vela i gđa. Ivana Rukavina Halilagić iz tvrtke EU PROJEKTI.

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 14. ožujka 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Poziv
Program
Prijavnica

Vaše Učilište EU PROJEKTI!


Što drugi kažu o edukaciji?

“Seminar je nadmašio moja očekivanja jer je bilo iznimno mnogo korisnih i konkretnih primjera iz prakse. Predavači su jako dobro pripremljeni, pristupačni, profesionalni i visoko motivirani. Toplo bih preporučila Učilište EU PROJEKTI svima koji se planiraju upustiti u “avanturu” prijave i provedbe EU projekata! Hvala!”

Lidija Cvikić, Učiteljski fakultet

Pitaj konzultanta

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na Vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz mjeru 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstva, tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

Posjedujem malo poljoprivredno gospodarstvu registrirano kao obrt. Zainteresiran sam za kupnju poljoprivrednih strojeva i opreme unutar podmjere 6.3 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva.

1. Jesam li prihvatljivi prijavitelj?

2. Kolika je stopa sufinanciranja?

3. Kolika su ukupna sredstva javne potpore?

4. Koje su prihvatljive aktivnosti unutar ove Mjere?

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava namijenjen je malim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 EUR do 7.999 EUR.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

– obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

– trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela);

– zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

2. Visina potpore iznosi 15.000,00 EUR po korisniku, a isplata je u 2 rate u razdoblju od najviše 3 godine:

– I rata u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon Odluke o dodjeli potpore;

– II rata u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar podmjere 6.3.može se dodijeliti samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014-2020 po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu.

Podmjere 6.1,6.2 i 6.3 su neinvesticijske podmjere te je iznos potpore točno određen (po korisniku kojem se izda odluka o dodjeli sredstava), u 100% iznosu.

3. Sredstva javne potpore iznose ukupno 151.261.593,00 HRK. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85%, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

 4. Potpora se dodjeljuje za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

– kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;

– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU osim proizvoda ribarstva;

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;

– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;

– kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta;

– kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Ariana Vela-Komentar

Komentar Ariane Vela: Tresla se brda, rodio se miš

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Ariana VelaProšloga je tjedna, u sjeni donošenja odluke o financiranju Projekta povezivanja s južnom Dalmacijom, Vlada RH usvojila  Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“. Navedena je Uredba trebala donijeti reformu i racionalizaciju sustava upravljanja i kontrole Europskim strukturnim i investicijskim fondovima do kraja ovog financijskog razdoblja, odnosno do kraja 2023. godine.

Osim nekoliko promjena koje bih više nazvala kozmetičkima te uvođenje posredničkih tijela za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU), nije se dogodila niti jedna značajna promjena. Drugim riječima, tresla se brda, rodio se miš.

Svi oni koji koriste usluge Sustava upravljanja i kontrole ESIF-om, glasno zagovaraju promjene jer su iskustva, posebice korisnika, uglavnom negativna. Posebni problemi događaju se kod posredničkih tijela razine 1 koja presporo ili uopće ne raspisuju javne pozive za dodjelu sredstava koje su najavili, a kad se isti konačno objave, rokovi dodjele sredstava značajno se produžuju, uz amenovanje od strane upravljačkog tijela.

Tako smo, na primjer, u najvažnijim pozivima za poduzetnike (E-impuls i Kompetentnost i razvoj MSP-a), za vrijeme Tolušićevog i Horvatovog mandata, doživjeli skraćenje postupka dodjele sa 120 na 90 dana od dana predaje projektne prijave, no nova je garnitura na čelu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao upravljačkim tijelom za Operativni program Konkurentnost i kohezija iz kojega se ovi pozivi financiraju, odlučila rok produžiti na rekordnih 180 dana za potonji javni poziv. Istovremeno je navedeni poziv najavljen tek za kraj 2017. godine, što je dovelo do velikog negodovanja poduzetnika kojima se tijekom cijele 2016. godine govorilo da će poziv biti objavljen u 2017. godini i da nema brige. Svaki ozbiljan poduzetnik svjestan je činjenice da objava poziva u 11. mjesecu tekuće godine zapravo znači da su izgubili cijelu godinu.

Provedba projekata financiranih iz ESIF-a je druga priča, no nimalo bolja od ove koju sam spomenula u prethodnom paragrafu. Iako neka posrednička tijela razine 2 stvarno dobro rade svoj posao i sve zahtjeve za nadoknadu sredstava korisnika rješavaju u zadanim rokovima, pokazujući velik entuzijazam (ovdje bih istaknula mlade zaposlenike HAMAG_BICRO-a koji manjak iskustva kompenziraju izuzetnim zalaganjem i trudom), neka si tijela dozvoljavaju kašnjenja od po pola godine, istovremeno koristeći godišnje odmore bez da pojedine voditelje projekata zamijeni druga osoba. Neobjašnjiva je činjenica da se radi o tijelima koja nisu počela raditi ovaj posao nakon pristupanja RH EU, već su to radila i u prošlom programskom razdoblju.

Kratko i jasno: Pozivi kasne, dodjele kasne i obrade zahtjeva za nadoknadu sredstava kasne. Hoće li netko za to odgovarati? Vjerojatno neće. Tko će izaći u susret korisnicima koji zbog toga moraju raditi financijske akrobacije samo da bi dobili sredstva koja im pripadaju? Vjerojatno nitko.

Upravo zato mislim da je sustav potrebno mijenjati. Ne nužno njegovu strukturu, ali odnos svih državnih službenika prema poslu koji obavljaju unutar SUK-ova, njihovo razumijevanje pozicije korisnika i općenito života u kojem nemamo vremena šest mjeseci čekati da obrade dokument za koji zapravo imaju 30 dana.

 Utoliko je donošenje ove Uredbe više kozmetika, nego stvarna promjena bez koje, nažalost, ne možemo doći niti blizu gotovo 12 milijardi eura koje imamo na raspolaganju u ovoj financijskoj perspektivi.

 Autor: Ariana Vela

UEP_dan_otvorenih

Dan otvorenih vrata Učilišta EU PROJEKTI, 3. ožujka 2017.

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dan otvorenih vrata Učilišta EU PROJEKTI, uz predavanje

“Mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU u 2017. godini”

Učilište EU PROJEKTI, prvo hrvatsko učilište za fondove EU i projektni menadžment poziva buduće polaznike i polaznice na Dan otvorenih vrata koji će se održati u petak 3. ožujka 2017. g. u trajanju 17:00 do 19:00 sati u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI, Ulica grada Vukovara 284, poslovni centar Almeria.

Kratki opis predavanja:

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska na raspolaganju ima znatno veći iznos bespovratnih sredstava, nego što je imala kao zemlja kandidat. Ukupno gledajući u razdoblju 2007.-2013. imali smo na raspolaganju 910 milijuna eura, dok u financijskom razdoblju 2014.–2020. iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju imamo 11,69 milijardi eura. Najveći iznos namijenjen je za ciljeve kohezijske politike, potom za poljoprivredu i ruralni razvoj te za razvoj ribarstva. Cilj predavanja je predstaviti najave poziva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog, kako bi se što bolje mogli pripremiti za povlačenje sredstava iz fondova EU u 2017. godini.

Sadržaj i trajanje predavanja:

17:00 – 17:15 Registracija i uvodni pozdrav
17:15 – 18:15 Predavanje: “Mogućnost financiranja projekata iz fondova EU u 2017. godini”
18:15 – 19:00 Razgovori s polaznicima i predavačima/cama, predstavljanje programa i metodologije rada

Predavači/ce:

Ariana Vela, vlasnica UEP-a i jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za fondove EU
Ivana Rukavina Halilagić, konzultantica za fondove EU
Vitomir Vela, mlađi konzultant za fondove EU

Svi sudionici dana otvorenih vrata dobit će na poklon 2 brošure, “Mini vodič kroz programe Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020”, “Mini vodič kroz europske strukturne fondove s primjerima projekata”. Sudionici koji se odluče upisati u jedan od programa Učilišta EU PROJEKTI na ovom upisnom roku, ostvarit će popust u iznosu od 1.500,00 HRK  na ukupnu cijenu programa te će na poklon dobiti knjigu o pripremi projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom “Menadžment ESI fondova – Priručnik o pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.”, autorice Ariane Vele.

Za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata potrebno je popuniti prijavu na sljedećoj poveznici

(BROJ MJESTA JE OGRANIČEN)

 

Ukoliko želite saznati više o Učilištu EU PROJEKTI, kliknite na ovu poveznicu ili pogledajte prezentaciju, a ukoliko vas zanima što su o nama rekli naši dosadašnji polaznici i polaznice, slijedite ovu poveznicu!

Veselimo se našem zajedničkom druženju!

SASA5903x

Edukacija: Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju pod nazivom:

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Zagreb, 22. veljače 2017.g. (9:30 – 16:30 sati) Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, zgrada D, 3. kat

SASA5667x

Što je cilj edukacije?

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska, kao i druge članice EU-a, ima odgovornost zaštite tržišnog natjecanja na području Europske unije, a time i obvezu da njene institucije ne narušavaju ili ne prijete narušavanjem tržišnog natjecanja stavljanjem određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili pružanje usluga u povoljniji položaj što bi utjecalo na trgovinu između država članica. Svako nedopušteno odnosno nezakonito stavljanje poduzetnika u povoljniji položaj predstavlja potporu koju je korisnik takve potpore dužan vratiti. Aktima Europske unije definirane su potpore koje se smatraju usklađenima s pravilima tržišnog natjecanja, pa je bitno znati koje su potpore uopće dopuštene te poznavati propisane postupke za dodjelu takvih dopuštenih potpora, kako davateljima tako i primateljima potpore.

Nadalje, primatelji i davatelji potpora moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore, stoga će se ovom edukacijom polaznicima približiti pojam poduzetnika kako je definiran praksom Europskog suda i Europske Komisije.

Iskustvo na razini cijele Europske unije pokazuje da je upravo nerazumijevanje pojma državnih potpora i nesnalaženje u postupcima dodjele istih razlog za povrat sredstava dobivenih od strane davatelja potpore, a koji može dovesti do znatnih financijskih posljedica (uključujući stečajeve i likvidacije) kod primatelja potpore.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zakonom o državnim potporama uvedena je u sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj politika državnih potpora kao novi mehanizam kojim će u određenom razdoblju biti postavljeni prioritetni ciljevi pri dodjeli državnih potpora i svrha učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna.

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.

Također, edukacija ima za cilj i kontinuirano uspostavljanje baze stručnjaka pri tijelima javne i državne uprave koji rade na predmetima državnih potpora kako bi sustav funkcionirao sa što manje operativnih rizika. Ova će Vas edukacija upoznati i sa relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

 

Kome je namijenjena edukacija?

 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
 • Trgovačkim društvima,
 • Financijskim institucijama,
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
 • Revizorima,
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s pravnom regulativom RH i EU na području državnih potpora,
 • Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem,
 • Potencijalnim sudionicima na natječajima s elementima državnih potpora,
 • Ostalim zainteresiranima za temu.

 

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na:

 • Pravni oblik državnih potpora (Zakonom o državnim potporama i važeći pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018.),
 • Definiciju državnih potpora (koje su državne potpore zabranjene, a koje dopuštene te pod kojim uvjetima i na koji način su državne potpore dopuštene) i analizi elemenata,
 • Instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora (horizontalne, sektorske, regionalne potpore, specifični instrumenti državne potpore),
 • Prijava potpore Europskoj komisiji, potporama izuzetim od obveza prijave, skupna izuzeća (Enabling regulation i obilježja Općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora – Uredbe o skupnom izuzeću – GBER), tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU,
 • Potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika,
 • Elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije,
 • Kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća
 • Obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora,
 • Politika potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize,
 • Reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

 

Tko će voditi edukaciju?

g. Nikša Antica, dipl.iur.,

Nikša posjeduje 14-ogodišnje iskustvo u radu s projektima i investicijama, a poslovno iskustvo počeo je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, na poslovima upravljanja u Uredu Uprave te je bio uključen u provođenje svih aktivnosti stručnih službi banke, a odnose se i na djelatnosti te poslove iz predmeta poslovanja koje obavlja HBOR sukladno propisima o državnim potporama. Sudjelovao je u stvaranju internih propisa i procedura banke, a u svrhu utvrđivanja osnovnih uvjeta financiranja pojedinih ciljnih skupina temeljem kojih će HBOR izrađivati kreditne programe i provoditi svoje Zakonom o HBOR-u utvrđene djelatnosti iz predmeta poslovanja prilikom odobravanja de minimis potpora.

Karijeru nastavlja u Privrednoj banci Zagreb d.d. kao glavni savjetnik u Sektoru pravnih poslova,

Direkciji za pravnu preventivu u poslovanju s pravnim osobama. Bio je zadužen za davanje pravnih savjeta i mišljenja, te sudjelovanje u izradi ugovora u najsloženijim predmetima, sastavljanje i kontrola najsloženijih ugovora. Također, bavio se i pravnom podrškom poslovnim procesima Centralnog ureda za nabavu Banke te pravnom podrškom Sektoru kreditiranja, Projektno financiranje – suradnja s drugim poslovnim bankama i HBOR-om, poslovi sa Republikom Hrvatskom.

Zadnje tri godine poslovnu karijeru nastavlja unutar stručnih službi Grada Karlovca, te je zadužen za nepravilnosti (sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti) u Gradu Karlovcu. Zamjenik je Predsjednika Povjerenstva za subvencioniranje kamata za poduzetnike sukladno Programima Grada Karlovca sa poslovnim bankama.

Obavljao je i dužnost privremenog ravnatelja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, te bio član užeg projektnog tima u sklopu projekta izgradnje Aquatice, prvog slatkovodnog akvarija u Hrvatskoj koji je također financiran iz fondova EU. Također, sudionik je niza stručnih seminara na temu korištenja sredstava iz EU fondova, projektnog financiranja, projektnog menadžmenta, procjena imovine te je položio državni stručni ispit.

 

Kolika je cijena edukacije i što je sve uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

 

Zašto odabrati nas?

Učilište EU PROJEKTI prvo je hrvatsko i regionalno učilište specijalizirano za edukaciju o fondovima EU i projektnom managementu. Nastalo je na temelju dugogodišnjeg iskustva Obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge – EU PROJEKTI, koji imaju portfelj projekata veći od 800 milijuna eura, obrazovali su više od 8.000 osoba iz svih sektora, a rade i na najvećem hrvatskom projektu, onome za izgradnju mosta Pelješac i pristupnih cesta.

Učilište je verificiralo svoje programe pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a odobrenje za rad izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, što programima i izdanim certifikatima daje posebnu težinu. Posebnu važnost imaju i posebni programi izobrazbe u području javne nabave koje je verificiralo Ministarstvo gospodarstva.

Polaženjem programa ulazite u naš UEP ALUMNI program, čime postajete dio EU PROJEKTI obitelji koja će vas pozivati na besplatne konferencije, predavanja, informirati vas o novostima u sustavu fondova EU i biti vaši partneri u radu.

 

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 21. veljače 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

SASA0222xs

Održana završna konferencija i Božićni domjenak

By | Naslovna, Nekategorizirano, Vijesti | No Comments

SASA0222xsDana 20. prosinca 2016. smo u organizaciji tvrtke EU PROJEKTI i Učilišta EU PROJEKTI – ustanove za obrazovanje odraslih održali završnu konferenciju u sklopu koje smo pripremili i prigodni Božićni domjenak. Taj svečani događaj smo iskoristili za dodjelu diploma polaznicama i polaznicima Učilišta EU PROJEKTI. Uz diplomante i izlagače, konferenciji su prisustvovali naši dragi klijenti, suradnici i prijatelji.

Kao i svake godine, sudionike konferencije smo počastili novim i zanimljivim temama. Glavna tema konferencije je stavila naglasak na pripremu i provedbu infrastrukturnih i velikih projekata financiranih iz fondova EU. Gđa. Ivana Rukavina Halilagić, konzultantica i g. Vitomir Vela, mlađi voditelj projekata u tvrtki EU PROJEKTI predstavili su mogućnosti financiranja infrastrukturnih projekata iz ESI fondova, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Vlasnica tvrtke EU PROJEKTI i osnivačica Učilišta EU PROJEKTI, gđa. Ariana Vela, potom je nazočnima predstavila probleme s kojima se susreću infrastrukturni projekti financirani iz ESI fondova te dala preporuke za otklanjanje istih i uspješnu pripremu i provedbu projekata. Također, gđa Vela je predstavila novi program obrazovanja u sklopu Učilišta EU PROJEKTI – ,,Voditelj pripreme i provedbe infrastrukturnih i velikih projekata“ čiji je početak najavila za veljaču 2017. godine.

Nakon zanimljivih izlaganja uslijedila je svečana dodjela diploma još jednoj generaciji diplomanata programa usavršavanja za voditelja pripreme i provedbe EU projekata u Učilištu EU PROJEKTI. Uz vlasnicu i ravnatelja Učilišta EU projekti  g. Matiju Grofelnika, diplome su dijelili i uvaženi gosti konferencije: g. Mijo Leko, voditelj službe za provedbu međunarodnih projekata u Ministarstvu poljoprivrede – Uprave za vodno gospodarstvo, g. Petar Šimić,  posebni savjetnik ministra rada i mirovinskog sustava te g. Marijo Klement, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture i direktor Uprave za fondove EU pri Ministarstvu, a cijeli je događaj moderirala predavačica i članica tima EU PROJEKTI gđa. Irena Slunjski.

Druženje se u ugodnoj atmosferi nastavilo uz prigodni domjenak.

Zahvaljujemo svima koji sudjelovali na konferenciji te time uveličali naš događaj!

EU PROJEKTI

Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, vl. Ariana Vela

A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs