Komentar Ariane Vela: Strateško planiranje u Republici Hrvatskoj – Želje i stvarnost!

SASA3969Prije nekoliko je dana u saborsku proceduru Vlada RH uputila Prijedlog zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH te najavila da će Hrvatska, nakon dugih 26 godina, konačno imati nacionalnu razvojnu strategiju.

S obzirom da i sama često sudjelujem u izradi strateških dokumenata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, prilično sam dobro upućena u to kako u nas stvari zaista stoje i koliki je realan utjecaj strateškog planiranja na razvoj u pojedinim zajednicama te društvu u cjelini.

Pripremu ovog zakonskog prijedloga pratim od objave prvog nacrta jer me od samih početaka zanimalo hoće li i na koji način adresirati najveće probleme s kojima se Hrvatska trenutačno suočava – nedostatak jasne vizije Hrvatske u budućnosti i nedostatak strateškog planiranja na svim razinama (uz nezaobilaznu hiperprodukciju propisa i strateških dokumenata koje onda adresati ne poštuju).

Ovaj je Zakon zaista lijepo posložio sve pločice u cjeloviti mozaik. Relativno je jasno posložio hijerarhiju strateške regulative, počevši od nacionalne pa sve do lokalne razine. Definirao je pojmove, uspostavio sustav za praćenje, bazu projekata i sve što je potrebno da se cijeli nered koji trenutačno vlada na tom području normativno posloži.

I sve bi to bilo u redu da živimo u idealnom društvu u kojemu se svi drže slova zakona, no živimo u Hrvatskoj u kojoj, nažalost, poštovanje propisa i sustavna implementacija zakona ne idu ruku pod ruku. Upravo će zato i ovaj Zakon, ukoliko ne dođe do velikog obrata u načinu razmišljanja svih instanci koje bi ga trebale provoditi, doživjeti fijasko u svom sadržajnom smislu.

Uzmimo primjer Programa ruralnoga razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. koji, u jednoj od propisanih mjera, kao preduvjet za korištenje bespovratnih sredstava EU traži donošenje lokalnih razvojnih planova. Većina jedinica lokalne samouprave navedene je razvojne planove izradila i donijela isključivo zato da dobije EU novac, što je samo po sebi razumljivo jer vlastitoga novca za ulaganja većinom nemaju, no stvarno promišljanje razvoja i ciljeva tog istog razvoja je izostalo.

Dokumenti su doneseni, kao i akcijski planovi za njihovu provedbu bez da je itko suštinski proanalizirao do čega će to sve dovesti pojedini grad ili općinu i kako će mjere koje će oni financirati EU novcem doprinijeti postizanju dugoročnih ciljeva.

Štoviše, u razgovoru s nizom gradonačelnika i općinskih načelnika, možemo saznati da je njima u potpunosti jasno da da strateške dokumente na lokalnoj razini moraju donijeti zbog EU sredstava, ali da se nemaju vremena suštinski baviti razvojem, već se bave konkretnim projektima. Obično se to svede na projekte koje je moguće provesti u jednome mandatu, a jasno je i zbog čega.

Takav način razmišljanja prilično je uobičajen u Hrvatskoj, samo je po sebi razumljivo zbog čega je tome tako i teško je da će još jedan zakon, poput ovoga o kojem danas pišem, napraviti veći zaokret u višegodišnjem načinu razmišljanja koji je prisutan na svim razinama.

Još jedan nedostatak Zakona očituje se u predloženim vremenskim rokovima implementacije pojedinih važnih segmenata njegove provedbe kao što su uspostava sustava za praćenje, postupaka i tijela za nadzor nad provedbom i slično, a koji se protežu do kraja 2019. godine.

Vremena je malo, planiranje je zahtjevno, a sustav strateškog planiranja za koji će pretpostavke za početak provedbe biti uspostavljene tek u 2020. godini neće biti u stanju proizvesti kvalitetan sadržaj koji će biti smjernica za razvoj države u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije.

Nacionalna strategija razvoja, na način na koji je najavljena u medijima od strane resorne ministrice, teško će pružiti više od osnovnog okvira i dugoročnih ciljeva razvoja, uz upitnu sadržajnu kvalitetu. Dokument će vjerojatno sličiti Strategiji Europa 2020 (op.a. Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast) i vjerojatno će se u velikoj mjeri oslanjati na strateške ciljeve Europske unije, ovisno o tome kakvi će oni biti, uzevši u obzir sadašnju političku situaciju, no koliko će on zaista održavati potrebe Hrvatske kao države i ciljeve kojima će se ona nastojati približiti, vrlo je upitno.

Sve u svemu, teško će Hrvatska, uz sav napor i trud prilikom uspostave ovakvoga sustava i uz svu dobru volju, uspjeti uspostaviti održiv, učinkovit i ekonomičan sustav za strateško planiranje jer ne zaboravite da taj isti sustav treba podržavati sva sila državnih i javnih službenika koji sada ne uspijevaju podržati znatno manje kompleksne sustave kao što je onaj za upravljanje sustavom Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Stvoriti kapacitete koji će s najviših razina biti u stanju upravljati strateškim razvojem države kao što je naša, izuzetno je težak i u ovim okolnostima, nažalost, posao koji neće dovesti do rezultata koji će doprinijeti suštinskim promjenama jer za to nema volje niti kapaciteta.

Da su promjene bitne, govore nam preliminarne analize koje pokazuju depopulacijske trendove, ugroženost mirovinskog sustava, nedostatak kvalitetnog kadra, velik broj nezaposlenih i niz drugih vrlo poražavajućih podataka koji govore u prilog tomu da je potrebno strateški planirati, ali prije svega da je potrebno mijenjati način razmišljanja, ponašanja i funkcioniranja.

U državi u kojoj, zbog političkih probitaka pojedinaca i očuvanja pozicije vlasti i moći, nismo u stanju provesti toliko nužne reforme kao što su ona uprave ili zdravstva, o suštinskim promjenama možemo samo sanjati.

Autor: Ariana Vela

EU PROJEKTI

Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, vl. Ariana Vela

A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs